Tiramisu Badem - (KG)
KDV DAHİL 60,00
Hayalet Badem Şekeri - (KG)
KDV DAHİL 50,00
Spesiyal Badem Şekeri - (KG)
KDV DAHİL 50,00
Tek Batırım Badem Şekeri - (KG)
KDV DAHİL 45,00
Fındık Şekeri - (KG)
KDV DAHİL 45,00