Mardin Cevizli Sucuk - (KG)
KDV DAHİL 58,00
Sarı Kayısı - (KG)
KDV DAHİL 40,00
Besni Üzüm - (KG)
KDV DAHİL 24,00
Siyah Besni Üzüm - (KG)
KDV DAHİL 20,00
Hurmalı Mardin Çöreği - (KG)
KDV DAHİL 50,00
Narlı Çifte Kav.Lokum - (KG)
KDV DAHİL 46,00
Hind.Cevizli Çifte Kav.Lokum - (KG)
KDV DAHİL 46,00
Çekirdeksiz Üzüm - (KG)
KDV DAHİL 18,00
Çifte Kavrulmuş Lokum - (KG)
KDV DAHİL 46,00