Tahin - (KG)
KDV DAHİL 19,00
Sade Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 14,00
Kakaolu Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 15,00
Reçelli(Sakız) Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 14,00