Sade Tahin Helvası
KDV DAHİL 13,00
Sade Tahin Helvası
KDV DAHİL 24,00
Sade Tahin Helvası
KDV DAHİL 60,00
Kakaolu Tahin Helvası
KDV DAHİL 14,00
Kakaolu Tahin Helvası
KDV DAHİL 26,00
Kakaolu Tahin Helvası
KDV DAHİL 65,00
Reçelli(Sakız) Helva
KDV DAHİL 13,00
Reçelli(Sakız) Helva
KDV DAHİL 24,00
Reçelli(Sakız) Helva
KDV DAHİL 60,00
Antep Fıstıklı Tahin Helvası
KDV DAHİL 20,00
Antep Fıstıklı Tahin Helvası
KDV DAHİL 40,00
Antep Fıstıklı Tahin Helvası
KDV DAHİL 110,00
Tahin
KDV DAHİL 30,00
Tahin
KDV DAHİL 60,00
Mardin Üzüm Pekmezi
KDV DAHİL 40,00
İrmik Helvası
KDV DAHİL 15,00
İrmik Helvası
KDV DAHİL 30,00