Sade Tahin Helvası
KDV DAHİL 11,00
Sade Tahin Helvası
KDV DAHİL 22,00
Sade Tahin Helvası
KDV DAHİL 55,00
Kakaolu Tahin Helvası
KDV DAHİL 12,00
Kakaolu Tahin Helvası
KDV DAHİL 24,00
Kakaolu Tahin Helvası
KDV DAHİL 57,00
Reçelli(Sakız) Helva
KDV DAHİL 11,00
Reçelli(Sakız) Helva
KDV DAHİL 22,00
Reçelli(Sakız) Helva
KDV DAHİL 55,00
Tahin
KDV DAHİL 29,00
Tahin
KDV DAHİL 58,00