Tahin - (KG)
KDV DAHİL 16,00
Sade Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 12,00
Fıstıklı Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 20,00
Kakaolu Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 13,00
Reçelli(Sakız) Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 12,00