Tahin - (KG)
KDV DAHİL 18,00
Sade Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 13,00
Fıstıklı Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 22,00
Kakaolu Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 14,00
Reçelli(Sakız) Tahin Helvası - (KG)
KDV DAHİL 13,00