Davut Selim Spesiyal Kahve - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Dibek Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 44,00
Damla Sakızlı Dibek Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 52,00
Otantik Mardin Kahvesi(7 Çeşit Karışım) - (KG)
KDV DAHİL 52,00
Türk Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 30,00
Damla Sakızlı Türk Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 60,00
Kürt Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Kakuleli Mardin Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 44,00
Süryani Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 44,00
Kakuleli Süryani Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 44,00
Çikolatalı Türk Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 44,00
Toz Menengiç Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Zafaran Çayı - (KG)
KDV DAHİL 72,00
Seylan Çayı - (KG)
KDV DAHİL 54,00