Davut Selim Spesiyal Kahve - (KG)
KDV DAHİL 52,00
Dibek Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Damla Sakızlı Dibek Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 56,00
Otantik Mardin Kahvesi(7 Çeşit Karışım) - (KG)
KDV DAHİL 56,00
Türk Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 34,00
Damla Sakızlı Türk Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 64,00
Kürt Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 52,00
Kakuleli Mardin Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Süryani Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Kakuleli Süryani Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Çikolatalı Türk Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Toz Menengiç Kahvesi - (KG)
KDV DAHİL 48,00
Zafaran Çayı - (KG)
KDV DAHİL 80,00
Seylan Çayı - (KG)
KDV DAHİL 62,00