Tek Kalıp Şahmeran Defne S.
KDV DAHİL 12,00
Tek Kalıp Şahmeran Badem S.
KDV DAHİL 12,00
Tek Kalıp Şahmeran Menengiç S.
KDV DAHİL 12,00
Tek Kalıp Şahmeran Bıttım S.
KDV DAHİL 12,00
Şahmeran Bıttım Sabunu (KG)
KDV DAHİL 54,00
Şahmeran Menengiç Sabunu (KG)
KDV DAHİL 54,00
Şahmeran Badem Sabunu (KG)
KDV DAHİL 54,00
Şahmeran Defne Sabunu (KG)
KDV DAHİL 58,00
Şahmeran Karma Sabun (KG)
KDV DAHİL 54,00